עסקים רבים, קטנים ,בינוניים ואף גדולים, נתקלים לא פעם בבעיות תזרימיות.

תזרים מזומנים הוא מונח בניהול /חשבונאות המתייחס לתנועות של כסף מהעסק ואליו לאורך תקופת זמן קצובה. תזרים המזומנים משמש לתכנון תקציבי, ניהולי, חישובי ריווחיות ועוד.

מהי בעיה תזרימית? בעיה תזרימית הינה למעשה מחסור בכסף נזיל.

שימוש בשירותי ניהול כספים חיצוני עשוי לעזור לבעל העסק להתמקד בליבת העסק לרבות מכירות ללא צורך בלימוד האופן בו מנהלים תזרים מזומנים.

מדוע כדאי אם כך לנהל תזרים:

  1. תזרים מזומנים חלש או שלילי יוצר מחסור בכסף נזיל ויכול לגרום גם לחברה ריווחית להגיע לפשיטת רגל.
  2. לעיתים מחזור מזומנים הינו זמני וניתן לגשר עליו באמצעים שונים כגון הלוואת גישור. לכן, צפי למחסור עתידי זמני איננו גזירת גורל אלא ניתן לנהלו מבעוד מועד. לדוגמא ניתן לאתר את הלוואת הגישור הזולה ביותר.
  3. העדר ניהול תזרים המזומנים עלול להביא לעלויות נוספות. עלויות אלו כוללות בין היתר, עלות חריגה ממסגרת, הלוואות, החזרת שקים ובמקרי קיצון עלול להוביל אף למימוש ערבויות בעלי החשבון או להליכי פשיטת רגל.
  4. עסק הנקלע לתזרים מזומנים חלש ומבקש מלקוחותיו להקדים שקים, מייצר חששות ליציבותו בקרב הלקוחות. במצב זה, הלקוחות עלולים לשקול להחליפו בספק אחר.
  5. ניהול תזרימי נכון, יוצר הפרדה ברורה בין תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (התזרים הנוצר מפעילות רווח והפסד שוטף) לבין תזרים שאיננו שוטף (השקעות והלוואות). הפרדה זו, נותנת אינדיקציה נוספת לניהול העסק.
  6. ניתוח פערים בין התזרים החזוי לבין התזרים בפועל מפעילות שוטפת מאפשרת לזהות בעיות גבייה מלקוחות מסוימים.
  7. ניתוח התזרים מאפשר לזהות פערים ביו ימי אשראי הלקוחות לימי אשראי הספקים. גם במצב שימי אשראי הלקוחות והספקים זהים תתכן עדיין בעיית הון חוזר. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי שכר העובדים משולם עד ה 10 לכל חודש עוקב בעוד שתנאי האשראי הממוצעים במשק הינם שוטף +99. במצב זה העסק צריך מזומנים לתשלום המשכורות עד שיתקבלו הכספים מהלקוחות.

לסיכום, ניהול תזרים מזומנים הינו אספקט ניהולי הכרחי בכל עסק. העדר ניהול תזרים מזומנים או ניהול שגוי של תזרים, עלול, אם כן, לייצר בעיות רבות כגון: בעיות הון חוזר,גבייה,בעיות מוניטין, עלויות גבוהות ועד למצב של פשיטת רגל. בעל עסק יכול לנסות ללמוד לנהל תזרים מזומנים בעצמו ולחילופין, יכול לקחת מנהל כספים חיצוני למספר שעות בחודש בכדי למלא את הפונקציה הזו. מנהל כספים חיצוני מיומן, יכין תזרים מזומנים תוך הפרדת תזרים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים מפעילות שאינה שוטפת וייצר תחזית תזרימית תוך איתור והתראה מראש לנקודות/תקופות העלולות להיות תקופות קשות מבחינה תזרימית.

בהצלחה

ערן נחליאלי רו"ח ומנהל כספים חיצוני (CPA,MBA)

פורסם במקור ב Cafe The Marker

/http://cafe.themarker.com/post/3109204