תחום החברות גדולות

ייעוץ וייעול מערכי דיווח

במסגרת שירות זה, אנו מבצעים פעילויות כגון:

 • ניתוח מערכי הדיווח הקיימים לרבות מבנה מחלקת הכספים ותהליך הדיווח הפיננסי
 • המלצה על שינוי תהליכים בעייתיים
 • במידת הניתן, המלצה למחשוב תהליכים מסוימים
 • המלצה להוספת בקרות בתהליכים

שירות זה ניתן ע"י יועץ מטעמינו הבקיא בתהליכי סגירה ודיווח חשבונאי בחברות גדולות

ניתוח עלויות והתייעלות בהוצאות

במסגרת שירות זה, אנו מבצעים ניתוח וזיהוי תחומים בהם ניתן לחסוך ולחתוך בעלויות החברה. כגון:

 • עלויות בנקאיות
 • עלויות שכר וסוציאליות
 • עלות המכירות לרבות חומרי גלם
 • עלויות תקשורת לרבות טלפונים, סלולר, אינטרנט
 • עלויות שכירות מבנה החברה לרבות מסים
 • עלויות שינוע ויבוא
 • עלויות רכבים וליסינג
 • עלויות הדפסה

שירות זה ניתן ע"י מנהל בכיר ומנוסה מטעמינו (תוך שימוש בשותפים עסקים שלנו).

תגבור וסיוע נקודתי במחלקת הכספים

במסגרת שירות זה, אנו מאפיינים את את הנושא בו אתם מעוניינים בסיוע, לרבות מטרות הפרויקט ותוצריו. פרויקטים לדוגמה עשויים לכלול:

 • תגבור זמני של צוות הכספים אצלכם
 • ניתוח כלכלי/חשבונאי של יחידה/סניף מסוים
 • סיוע בהכנה למכירה/השקעה וכו'

השירות ניתן ע"י איש כספים מנוסה מטעמינו

שיפור תהליכי סגירה תקופה חשבונאית

במסגרת שירות זה, אנו ממליצים על הדרך לייעול ולקיצור הזמן הנדרש לסגירה החשבונאית, לרבות:

 • שיפור תהליכי עבודה ספציפיים כגון:
 • שלמות ההכנסות
 • קליטת לחשבוניות ספקים
 • מלאי בתהליך
 • ביצוע המלצה לשינויי IT

שירות זה ניתן ע"י מנהל כספים או חשב בכיר מטעמינו המנוסה בסגירות חשבונאיות בחברות גדולות.

שונות

הגשת חוות דעת מומחה להליך משפטי

במסגרת שירות זה, אנו מכינים חוות דעת יסודיות בנושאים חשבונאיים-כלכליים-פיננסים לבתי הדין.

חוות דעת אלו מבוצעות ע"י רו"ח ומנהלי כספים בעלי ניסיון מהשטח לרבות במתן חוות דעת מסוג זה.

ליווי דירקטוריונים במישורים הפיננסיים-כספיים

במסגרת שירות זה, אנו מספקים לדירקטורים נושאים כדוגמת:

 • הכנת דירקטור לדיון פיננסי
 • ניתוח דוחות כספיים
 • ניתוח סוגיות פיננסיות ספציפיות כגון: הצעת רכש, השקעות, מיזוגים, עמידה בקווננטים פיננסיים

שירות זה ניתן ע"י מנהל כספים או חשב בכיר מטעמינו המנוסה בפן הכספי בחברות גדולות.

תחום ה SMB וסטארט אפים

סמנכ"ל כספים במיקור חוץ

במסגרת שירות זה, סמנכ"ל כספים יעודי מטעמינו מסייע בכל הפן הפיננסי-כספי בחברה לרבות:

 • הכנת תקציב שנתי
 •  דיווחים שוטפים ומדידת ביצועי החברה
 •  ניהול ותכנון תזרים המזומנים
 • תמחור
 • ייצוג מול הבנקים והגשה לקרנות סיוע במידת הצורך
 • במידת הצורך, ניהול אנשי כספים כגון מנהל/ת חשבונות והממשק מול רו"ח חיצוני
 • ניתוח עלויות והתייעלות בהוצאות
 • כל נושא פיננסי אחר

שירות זה ניתן ע"י צוות מנוסה המורכב ממנהלי כספים, חשבים, רו"ח וכיו"ב.

ניהול תזרים המזומנים

במסגרת שירות זה, אנו מייצרים תחזיות תזרים מזומנים ומציעים פתרונות להתמודדות עם מצוקות הקשורות בנזילות, לרבות:

 • בניית תחזית תזרים מזומנים לזמן קצר (עד 3 חודשים) המכילה את כל נתוני הבנק הידועים, כרטיסי אשראי, שקים שיצאו, חיובים חוזרים וכו'
 • בניית תחזית ארוכת טווח המבוססת על מודלים המותאמים לעסק שלכם. תחזיות אלו מאפשרים לחזות נקודות קיצון בהן העסק עלול להקלע למצוקת נזילות.
 • בניית דרכים להתמודדות עם מצוקת נזילות עתידית

עובדינו בקיאים מאוד בניהול תזרים של חברות בענפים שונים תוך שימוש בתוכנות יעודיות או במודלים ספציפיים המותאמים עבורכם

מנטורינג וליווי היזם/הבעלים של החברה בפן פיננסי

במסגרת שירות זה, אנו מסייעים באופן הבא:

 • ליווי היזם/הבעלים בכל הצדדים הפיננסים בחברה
 • הדרכה ולימוד כלי ניהול ובקרה כספיים
 • פיתוח ולימוד דוחות ניהוליים ספציפיים לחברה
 • הקניית כלי ניתוח ומדדים כמותיים לתוצאות הפעילות

שירות זה ניתן ע"י מנהל יעודי שיבחר עבורכם מתוך אנשי הכספים המנוסים של החברה

ניהול יעיל של ההון החוזר של החברה וטיפול בממשק הבנקאי

במסגרת שירות זה, אנו מסייעים באופן הבא:

 • ניתוח צרכי ההון החוזר בעסק
 • ניתוח עלויות בנקאיות ועלויות המימון בעסק
 • בחינה משותפת של האלטרנטיבות המימוניות ובמידת הצורך פנייה לקבלות הצעות מתחרות
 • ליווי וסיוע בפגישות מול הבנקים השונים
 • הגשת המלצות לחיסכון בעלויות בנקאיות שונות
 • הגשת החברה לבקשת סיוע מקרנות מדינה ומימון חוץ בנקאי (בשיתוף עם גורמים מובילים בתחום).

שירות זה ניתן ע"י צוות מקצועי המורכב מאנשי כספים מנוסים, רו"ח ותוך שימוש בקשרינו בענף הבנקאות

בניית תקציב ובקרה תקציבית

במסגרת שירות זה, אנו מסייעים לחברה להקים תקציב שנתי (Bottom-up) ברמה חודשית ובמידת הצורך תקציב סניפי. השירות כולל:

 • הכנה/עדכון תקציב שנתי כנגזרת של תקציב חודשי ורבעוני
 • הצגת התקציב בפני הדירקטוריון/בעלים ואישורו
 • ביצוע דיווח שוטף וניתוח הפערים מול התקציב
 • קיום פגישת תוצאות חודשית לפעילות החברה

שירות זה ניתן ע"י מנהלי כספים בעלי ניסיון עשיר בהקמת תקציבים והצגתם בפני פורומים שונים

תמחיר מוצרים והשירותים

במסגרת שירות זה, אנו מסייעים לבחון את תמחור המוצרים/שירותים שאתם מוכרים כיום ובמידת הצורך נבצע תמחור מחודש.
שירות זה ניתן ע"י מנהלי כספים וכלכלנים מנוסים שהיו "בשטח" ומכירים את ההיבטים העסקיים INHOUSE

בניית דוחות ניהוליים תומכי החלטות

במסגרת שירות זה, אנו מאפיינים, סט של 3-4 דוחות ניהוליים קריטיים אשר יספקו נתונים חשובים לניהול השוטף, דוחות כאלו עשויים לכלול:

 • דוח רווח והפסד סניפי וכלל חברתי לחודש הפעילות
 • דוח רווח והפסד מול תקציב
 • דוח מרכזי רווח/עלות
 • לעסקים יצרניים- דוח עצי מוצר אל מול עלויות בפועל
 • דוח עלויות כח אדם

שירות זה ניתן בפיקוח/ניהול מנהל כספים יעודי ומנוסה בבניית דוחות ניהוליים מסוג זה

הגדרת נהלי עבודה לרבות לנושא הדיווח כספי ותיעוד נתונים

במסגרת שירות זה, אנו מגדירים מספר נהלי עבודה בסיסיים כגון:

 • נוהל הזמנה מלקוחות
 • נוהל גביה מלקוחות
 • נוהל תשלומים
 • נוהל גיבויים
 • נוהל טיפול במזומנים
 • נוהל סגירת חודש
 • נהלים נוספים המותאמים לחברה שלכם

נהלים אלו נכתבים ע"י עובדים מנוסים הבקיאים בנושא הבקרה הפנימית

ייעוץ כלכלי-עסקי שוטף להנהלת החברה בהיבט הכספי-פיננסי

במסגרת שירות זה, נשמח לסייע לכם לעצב את האסטרטגיה הפיננסית, הדיווח החשבונאי והיבטים ארוכי טווח אחרים בפן הכספי, לרבות:

 • מבנה החברה
 • אסטרטגיית EXIT
 • גיוס משקיעים
 • מינוף ע"י הון זר
 • מערך הדיווח הניהולי
 • ממשק תפעול-כספים
 • כל נושא כספי אחר אד הוק

שירות זה יינתן בפיקוח ישיר של מנכ"ל החברה וע"י צוות מנוסה ובכיר המורכב ממנהלי כספים, חשבים, רו"ח וכד'

שירותי הנהלת חשבונות במיקור חוץ

במסגרת שירות זה, כחלק מגישת ה- ONE STOP SHOP, אנו מספקים תמיכה בהנהלת החשבונות, כדוגמת:

 • קליטת חשבוניות הוצאות
 • קליטת חשבוניות הכנסה
 • הפקת תלושי שכר
 • ניהול ספר ראשי
 • ביצוע התאמות בנק יומיות
 • סגירת חודש
 • דיווח שוטף למע"מ
 • דיווח שוטף לניכויים מס הכנסה וביטוח לאומי

שירות זה ניתן ע"י מנהלת חשבונות מנוסה בחברות SMB ובפיקוח רו"ח מטעמינו

ניתוח עלויות והתייעלות בהוצאות

במסגרת שירות זה, אנו מבצעים ניתוח עלויות מפורט של העסק, ומנהל יעודי מטעמינו ינהל מו"מ עם ספקים לשם התיעלות וחיסכון בהוצאות שלכם, לרבות:

 • עלויות בנקאיות
 • עלויות שכר וסוציאליות
 • עלות המכירות לרבות חומרי גלם
 • עלויות תקשורת לרבות טלפונים, סלולר, אינטרנט
 • עלויות שכירות מבנה החברה לרבות מסים
 • עלויות שינוע ויבוא

שירות זה ניתן ע"י מנהל בכיר ומנוסה מטעמינו (תוך שימוש בשותפים עסקים שלנו)

שיפור וייעול תהליכי סגירה תקופה חשבונאית

במסגרת שירות זה, אנו מרכזים את כל פעילות החשבונאית אל מול הרו"ח החיצוני תוך הכוונת מנהל/ת החשבונות ועל מנת לבצע סגירה חשבונאית מהירה ויעילה. אנו מטפלים בנושאים כגון:

 • תעדוף משימות למנח"ש
 • שימוש במס"ב (מרכז סליקה בנקאי) על פני המחאות
 • התאמות הבנקים נסגרות באופן שוטף
 • התאמות כרטיסי האשראי נסגרות באופן שוטף
 • נוהל רישום תקבולים
 • הפרשות סוף שנה
 • רישום מלא של כל ההוצאות
 • נוהל ספירת מלאי

שירות זה ניתן ע"י מנהל כספים או חשב בכיר מטעמינו המנוסה בניהול צוות הנהלת חשבונות